Przetargi

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Data publikacji: 2017-01-16 13:01:00

Data składania ofert: 2017-01-27 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2017-01-27 09:15:00

Informacje podstawowe:

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Korespondencja:


Wyjaśnienie treści siwz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści siwz

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania