Przetargi

Dostawa obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych

Data publikacji: 2022-02-14 08:01:00

Data składania ofert: 2022-03-04 08:30:00

Data otwarcia ofert: 2022-03-04 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych

Korespondencja:


wyjaśnienie treści swz

wyjaśnienie treści swz

wyjaśnienie treści swz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści swz

wyjaśnienie treści swz

wyjaśnienie treści swz

wyjaśnienie treści swz

wyjaśnienie treści swz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści swz

wyjaśnienie treści swz

wyjaśnienie treści swz

informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

informacja z otwarcia ofert

sprostowanie informacji z otwarcia ofert

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 2, 4, 21, 44, 51, 52, 55

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 1

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 12

Status:


trwajacy

Pliki do pobrania