Przetargi

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie oddziałów do zadania inwestycyjnego „Przebudowa O. Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz O. Noworodkowego w SP ZOZ w Turku

Data publikacji: 2021-04-16 13:01:00

Data składania ofert: 2021-04-27 08:00:00

Data otwarcia ofert: 2021-04-27 09:15:00

Informacje podstawowe:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie oddziałów do zadania inwestycyjnego „Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku”

Korespondencja:


informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania