Przetargi

Zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Data publikacji: 2021-10-08 14:01:00

Data składania ofert: 2021-10-25 08:30:00

Data otwarcia ofert: 2021-10-25 09:15:00

Informacje podstawowe:

Zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Korespondencja:


informacja dla Wykonawców

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści swz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści swz

informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania