Przetargi

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby SP ZOZ w Turku

Data publikacji: 2022-01-05 11:01:00

Data składania ofert: 2022-01-17 09:30:00

Data otwarcia ofert: 2022-01-17 09:15:00

Informacje podstawowe:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Korespondencja:


informacja dla Wykonawców

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści swz

informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania