Przetargi

Dostawa materiałów opatrunkowych

Data publikacji: 2022-02-11 11:01:00

Data składania ofert: 2022-02-22 08:30:00

Data otwarcia ofert: 2022-02-22 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa materiałów opatrunkowych

Korespondencja:


informacja dla Wykonawców

poprawiony Załącznik nr 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści swz

wyjaśnienie treści swz

wyjaśnienie treści swz

informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 1

Status:


zakończony

Pliki do pobrania