Przetargi

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Data publikacji: 2021-04-26 09:01:00

Data składania ofert: 2021-05-07 08:30:00

Data otwarcia ofert: 2021-05-07 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Korespondencja:


wyjaśnienie treści swz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści swz

informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 4

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania