Przetargi

Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Data publikacji: 2021-04-07 10:01:00

Data składania ofert: 2021-04-21 08:30:00

Data otwarcia ofert: 2021-04-21 09:15:00

Informacje podstawowe:

Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Korespondencja:


wyjaśnienie treści swz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana treści swz

zaktualizowany Załącznik nr 2

zaktualizowany Załącznik nr 4

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści swz

wyjasnienie treści swz

zaktualziowany Załącznik nr 1

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania