Przetargi

Dostawa materiałów opatrunkowych

Data publikacji: 2022-07-12 09:01:00

Data składania ofert: 2022-07-21 08:30:00

Data otwarcia ofert: 2022-07-21 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa materiałów opatrunkowych

Korespondencja:


wyjaśnienie treści swz

wyjaśnienie treści swz

wyjaśnienie treści swz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


trwajacy

Pliki do pobrania