Przetargi

Dostawa endoprotez

Data publikacji: 2018-09-14 10:01:00

Data składania ofert: 2018-10-29 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2018-10-29 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa endoprotez

Korespondencja:


Informacja dla Wykonawców

Zaktualizowany Załącznik nr 3

Modyfikacja treści siwz

Zaktualizowany Załącznik nr 2 w zakresie Pakietów nr: I, XII i XVIII

Zaktualizowany Załącznik nr 1

Wyjaśnienie treści siwz

Wyjaśnienie treści siwz

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Wyjaśnienie treści siwz

Wyjaśnienie treści siwz

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania