Przetargi

Dostawa materiałów opatrunkowych

Data publikacji: 2019-02-13 12:01:00

Data składania ofert: 2019-03-07 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2019-03-07 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa materiałów opatrunkowych

Korespondencja:


wyjaśnienie treści siwz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści swiz

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

informacja dla Wykonawców

zaktualizowany Załącznik nr 2 w zakresie Pakietu nr 34

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 33 i 49

Status:


zakończony

Pliki do pobrania