Przetargi

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego na oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu z pododdziałem rehabilitacji

Data publikacji: 2019-04-17 11:01:00

Data składania ofert: 2019-05-08 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2019-05-08 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego na oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu z pododdziałem rehabilitacji w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku

Korespondencja:


wyjaśnienie treści siwz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 5, 6, 9 i 10

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania