Przetargi

Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników

Data publikacji: 2019-05-16 10:01:00

Data składania ofert: 2019-05-30 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2019-05-30 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników

Korespondencja:


wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 1

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 13 i 14

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania