Przetargi

Dostawa obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych

Data publikacji: 2020-01-30 12:01:00

Data składania ofert: 2020-02-11 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2020-02-11 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medyczncyh

Korespondencja:


wyjaśnienie treści siwz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 1, 2, 10, 11

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 12

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w zakresie Pakietów nr 3, 5 i 8

Status:


zakończony

Pliki do pobrania