Przetargi

Dostawa obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych

Data publikacji: 2020-02-11 10:01:00

Data składania ofert: 2020-03-05 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2020-03-05 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych

Korespondencja:


wyjaśnienie treści siwz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

informacja dla Wykonawców

zaktualizowany Załącznik nr 2 w zakresie Pakietu nr 54

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 3, 5, 10, 41, 44 i 45

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 48 i 49

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 31

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 6

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 32, 43 i 51

zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w zakresie Pakietu nr 39

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 50

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 7 i 8

zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 22

Status:


zakończony

Pliki do pobrania