Przetargi

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU w Oddziale Noworodkowym

Data publikacji: 2015-03-25 10:00:00

Informacje podstawowe:

O G Ł O S Z E N I E

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

 NA UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku,

ul. Poduchowne 1 ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w :

Oddziale Noworodkowym

                                                  

W związku z powyższym informuję, że Udzielający zamówienia wyłonił następujące podmioty wykonujące działalność leczniczą do udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem postępowania:

 

Oddział Noworodkowy 

 

• praktyka lekarska Mikis Eustathiou,

• praktyka lekarska Ewa Miller.

 

 

 

 

                p.o. Dyrektor

SP Zespołu Opieki zdrowotnej w Turku

               Dawid Klecha

 

Turek, dnia 24.03.2015 r.

 

Korespondencja:


Status:


zakończony