Przetargi

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU w Oddziale Dziecięcym, Poradni specjalistycznej Nefrologii dziecięcej

Data publikacji: 2015-03-25 10:00:00

Informacje podstawowe:

O G Ł O S Z E N I E

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

 NA UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku,

ul. Poduchowne 1 ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w :

 

Oddziale Dziecięcym

Poradni specjalistycznej Nefrologii dziecięcej

 

 

W związku z powyższym informuję, że Udzielający zamówienia wyłonił następujące podmioty wykonujące działalność leczniczą do udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem postępowania:

 

Oddział Dziecięcy:

 

• gabinet lekarski  Jolanta Łojewska,

• prywatny gabinet lekarski Elżbieta Wasiak-Olejnik ,

• praktyka lekarska Zofia Lisowska.

 

Poradnia specjalistyczna Nefrologii dziecięcej

 

• prywatny gabinet lekarski Elżbieta Wasiak-Olejnik ,

 

 

 

 

 

                p.o. Dyrektor

SP Zespołu Opieki zdrowotnej w Turku

               Dawid Klecha

 

 

Turek, dnia 24.03.2015 r.

 

Korespondencja:


Status:


zakończony