Przetargi

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Poradni specjalistycznej Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Data publikacji: 2015-03-25 11:00:00

Informacje podstawowe:

O G Ł O S Z E N I E

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

 NA UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku,

ul. Poduchowne 1 ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w :

 

  1. Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
  2. Poradni specjalistycznej Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

                       

W związku z powyższym informuję, że Udzielający zamówienia wyłonił następujące podmioty wykonujące działalność leczniczą do udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem postępowania:

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu:

 

• gabinet ortopedyczny Wiesław Wiśniewski

• gabinet lekarski Sławomir Zieniewicz

• NZOZ ORTO-MAJ Medycyna Sportowa i Ortopedia

 

 

Poradnia specjalistyczna Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu:

 

• gabinet ortopedyczny Wiesław Wiśniewski

• gabinet lekarski Sławomir Zieniewicz

• NZOZ ORTO-MAJ Medycyna Sportowa i Ortopedia

 

 

 

 

                p.o. Dyrektor

SP Zespołu Opieki zdrowotnej w Turku

               Dawid Klecha

 

 

 

 

Turek, dnia 24.03.2015 r.

Korespondencja:


Status:


zakończony