Przetargi

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece pielęgniarskiej

Data publikacji: 2015-05-20 11:00:00

Informacje podstawowe:

O G Ł O S Z E N I E

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki  zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece pielęgniarskiej na terenie Powiatu Tureckiego i Miasta Turek

 

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku,  ul. Poduchowne 1 informuje, że komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w w/w zakresach zakwalifikowała do udzielania świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym postępowaniu konkursowym ofertę złożoną przez :

 

Poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej Iva PiT

reprezentowaną przez Piotra Itczaka

62 – 700 Turek ul. Zdrojki Prawe 67

 

 

 

 

                  p.o. Dyrektor

 SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

                 Dawid Klecha

 

Korespondencja:


Status:


zakończony