Przetargi

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej wraz z opisem

Data publikacji: 2015-07-15 13:00:00

Informacje podstawowe:

O G Ł O S Z E N I E

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie badań tomografii komputerowej wraz z opisem

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1 informuje, że komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w w/w zakresie zakwalifikowała do udzielania świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym postępowaniu konkursowym ofertę złożoną przez:

 

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

ul. Szpitalna 45

62504 Konin

 

 

 

 

 

 

p.o. Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Turku

 

Dawid Klecha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turek, dnia 15.07.2015 r.

 

Korespondencja:


Status:


zakończony